DOBRO DOŠLI U YU7EF GALERIJU ANTENA 

     YU7EF 144 MHz NISKOŠUMNE ANTENE    

Pošto je veliki broj amatera pokazao interesovanje za moje antene nakon objavljivanja osnovnih karakteristika u poznatoj VE7BQH G/T tabeli i kako nisam u mogućnosti da odgovorim na sve brojnije e-mail poruke i zahteve za podatke, odlučio sam da kompletne podatke na ovaj način učinim dostupnim svima onima koji su zainteresovani i voljni da ove antene naprave i koriste.  

Prilikom dizajniranja ovih antena opredelenje je bilo na dobijanju što niže izotropne temperature samih antena uz maksimalno moguće pojačanje za datu dužinu nosača čime bi se dobio što bolji odnos G/T. Za svaku od ovih antena bilo bi moguće dobiti jos veće pojačanje uz žrtvovanje temperature ili širine radnog opsega same antene. Sve antene su optimizirane da impedansa napajanja bude čistih 50 ohma uz minimalne reaktanse kako bi se izbegla potreba za korišćenjem bilo kakvih specifičnih načina napajanja i transformacije impedanse (Gamma Match, T-Match i slično) čime je postignuto da antene imaju vrlo male gubitke i vrlo dobru efikasnost.  

  VHF antene dužine do 3 WL su dizajnirane za širi radni opseg imajući u vidu mogućnost da će vrlo često biti korištene kao solo antena od strane mnogo većeg broja amatera za svakodnevni rad koji bi omogućio pokrivanje celog opsega od 144 – 146 MHz sa zadovoljavajućim SWR. Duže antene su dizajnirane za nešto uži radni opseg jer sam smatrao da niko neće praviti antenu dužine 4 ili 5 WL da bi je koristio za rad preko repetitora već isključivo za „low signal“ komunikacije kao što su tropo DX, MS ili EME u opsegu 144.0 – 144.5 MHz.  

Za svaku antenu dat je tabelarni pregled FREE SPACE dimenzija za prečnike elemenata 4, 5, 6, 8 i 10 mm. Opredelio sam se za ove prečnike elemenata jer su to u praksi najčešće korišćene dimenzije. U svakom slučaju, prečnik zračečeg elementa je u svim slučajevima računat sa prečnikom cevi od 10mm i dimenzija se odnosi na OTVORENI DIPOL. Kao što se iz specifikacija antena može zapaziti, korišćenje elemenata većeg prečnika je preporučljivo zbog boljih karakteristika same antene (bolja efikasnost i manji gubici) ali i zbog bolje mehaničke čvrstoće same antene – savijanje elemenata zbog vetra i leda a pogotovo ptica. Razlika u težini antene sa šipkama 5 mm u odnosu na antenu sa cevima 8x1 je gotovo zanemarljiva i ne dobija se ništa osim mehanički slabije antene. Moja preporuka je da se koriste elementi od 8 mm kada god je to moguće jer obezbeđuju najbolje rezultate.  

Zavisno od načina montaže elemenata i prečnika nosača, prilikom gradnje antena dužine elemenata je potrebno korigovati za odgovarajući uticaj nosača – DL6WU proračun je za te potrebe pokazao više nego zadovoljavajuću tačnost i u priloženoj tabeli su dati podaci za korekciju u širokom dijapazonu prečnika nosača korišćenih u praksi.  

Tabelarno su takođe prikazane osnovne i najvažnije specifikacije za svaku antenu, kao i preporučeno rastojanje za stakiranje u sistem od 4 antene u „H“ konfiguraciji pri kome se dobija najbolji odnos G/T. Pri ovakvom stakiranju pojačanje sistema je generalno oko 5.9 dB u odnosu na jednu antenu uz potiskivanje prvih bočnih snopova od 11 – 12 dB što se smatra optimalnim. Pri gradnji sistema preporučuje se da staking rastojanje bude u vrednostima od -10% do +5% u odnosu na optimalno za dobijanje zadovoljavajućih rezultata i uz minimalno narušavanje optimalnog pojačanja i temperature sistema. Uz svaku antenu prikazan je i dijagram zračenja u horizontalnoj i vertikalnoj ravni.

Neka Vas ne zbunjuje razlika u prikazanoj temperaturi u ovim tabelama u odnosu na vrednosti Ta i G/T koje su prikazane u VE7BQH tabeli. Vrednosti u VE7BQH tabeli računate su sa programom „Yagi Analysis“ 3.54 koji ima tendenciju da malo „ulepšava“ ove vrednosti, verovatno zbog greške u samom programu – po svemu sudeći ne uzima u obzir gubitak zavistan od materijala elemenata, dok su vrednosti u mojim tabelama računate sa programom  TANT od YT1NT, koji je mnogo tačniji – pogotovo kod računanja vrednosti za sistem od 4 antene. Sve vrednosti Ta i G/T računate su za slučaj kad su antene pod elevacijom od 30° kako je to preporučio DJ9BV i kako se računa i u YA programu.  

Moja preporuka graditeljima je da se antene prave sa IZOLOVANIM elementima KROZ nosač jer takav način gradnje obezbeđuje višegodišnje korišćenje antena bez narušavanja njihovih karakteristika.  

Mada je dužina zračećeg elementa u tabelama data za otvoreni dipol, moja preporuka je da se antena radi sa SAVIJENIM dipolom koji u praksi daje mnogo bolje rezultate uz mnoge prednosti u odnosu na otvoreni dipol, uz korišćenje klasičnog WL/2*k, baluna 4:1 od koaksijalnog kabla.  

Preciznost kod izrade je poželjno da bude što bolja i odstupanja nikako ne bi trebalo da budu veća od 1mm a tolerancija od ±0.5mm će garantovati dobijanje proračunatih karakteristika antene.  

Posebno napominjem da merenje rastojanja između elemenata MORA biti urađeno upravo kako je prikazano u tabelama (kumulativno) a nikako ne računati pojedinačna rastojanja pa tako meriti jer će doći do sabiranja eventualnih grešaka i krajnji rezultat će biti antena koja NIJE ono sto je računato i očekivano.  

Veliki broj ovih antena je napravljen i u praksi je potvrdio izvanredne karakteristike.  

Za eventualna dodatna pitanja i informacije možete mi se obratiti na moju e-mail adresu pop@yu7ef.com

 

NAPOMENA:    

Svi ovi dizajni su rezultat višegodišnjeg rada i predstavljaju intelektualno vlasništvo autora. Distribucija i objavljivanje ovih podataka je dozvoljena u radioamaterskim časopisima i gradnja antena je dozvoljena isključivo za radioamaterske potrebe. Korišćenje podataka i gradnja ovih antena u komercijalne svrhe je najstrožije zabranjena bez pismene saglasnosti autora.

Ljubisa Popa, YU7EF